07/07/2022 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộc minh 3
鹿鳴 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 11:35

 

Nguyên tác

呦呦鹿鳴,
食野之芩。
我有嘉賓,
鼓瑟鼓琴。
鼓瑟鼓琴,
和樂且湛。
我有旨酒,
以燕樂嘉賓之心。

Phiên âm

U u lộc minh,
Thực dã chi cầm.
Ngã hữu gia tân,
Cổ sắt cổ cầm.
Cổ sắt cổ cầm,
Hoà lạc thả đam.
Ngã hữu chi tửu,
Dĩ yến lạc gia tân chi tâm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hươu lên tiếng oang oang êm ái
Tìm cỏ cầm ăn lấy ngoài đồng
Ta thì khách tốt nhiều đông
Sắt cầm dìu dặt gảy chung tưng bừng
Tiếng cầm sắt đón mừng vang dậy
Để cùng nhau mãi mãi vui hoà
Rượu ngon thết đãi khách ta
Yên vui lòng khách, rượu ngà ngà say
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

- cầm: tên loại cỏ, cọng như cọng thoa, lá như lá tre, mọc bò lan ra.
- đam (đọc “trầm” cho hợp vận): vui thích rất lâu.
- yến: an.

Nói rằng làm cho lòng khách yên vui, không phải là để an dưỡng thân thể, mà chỉ là để vui vẻ bề ngoài mà thôi. Vì rằng sở dĩ đã ân cần hậu đãi các tân khách là ý muốn các tân khách ấy cứ làm gương mà dạy dỗ dân chúng mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lộc minh 3