15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:17

采薇 1

采薇采薇,
薇亦作止。
曰歸曰歸,
歲亦莫止。
靡室靡家,
玁狁之故;
不遑啟居,
玁狁之故。

 

Thái vi 1

Thái vi, thái vi,
Vi diệc tác chỉ.
Viết quy, viết quy,
Tuế diệc mộ chỉ.
Mỹ thất mỹ gia,
Nghiễm doãn chi cố.
Bất hoàng khải cư,
Nghiễm doãn chi cố.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hái rau vi, hái rau vi
Rau đà thấy mọc xanh rì mọi nơi
Rở về, ta hãy về thôi
Nam tân sắp sửa đến nơi kia mà
Tấm thân không cửa không nhà
Bời quân rợ Địch tràn qua bất kỳ
Đứng ngồi nào rảnh rang chi
Bởi quân rợ Địch liên thì xâm lăng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Hái rau vi, hái rau vi,
Rau vi mới mọc hái đi kẻo hoài.
Ngày về ta biết hỏi ai,
Nhanh ra cũng phải một hai năm trường.
Vợ chồng cách trở đôi đường,
Tại quân hiềm doãn nhiễu nhương tao loàn.
Từ nay chất chưởng bất an,
Vì quân hiềm doãn ta mang vạ này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái rau vi, hái rau vi
Rau đà mọc rậm ngừng thì lan xa.
Nói về, ta hãy về nhà,
Cuối năm sắp sửa đến qua đây mà.
Tấm thân không cửa không nhà,
Bời quân Hiễm Doãn tràn qua bất kỳ.
Ở đây nhàn rỗi chưa gì,
Vì quân Hiễm Doãn ta thì chưa an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời