15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:24

采薇 4

彼爾維何?
維常之華。
彼路斯何?
君子之車。
戎車既駕,
四牡業業。
豈敢定居,
一月三捷。

 

Thái vi 4

Bỉ nhĩ duy hà?
Duy thường chi hoà.
Bỉ lộ tư hà?
Quân tử chi xa.
Nhung xa ký giá,
Tứ mẫu nghiệp nghiệp.
Khỉ cảm định cư?
Nhất nguyệt tam hiệp.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nở đều thơm đặc hoa gì?
Ấy cây thường đệ đến kỳ trổ hoa
Của ai kìa cỗ binh xa?
Của quan tướng suý dùng mà lập công
Binh xa vừa thắng ngựa xong
Bốn con ngựa đực uy hùng biết bao
Dám dừng để ở yên sao?
Ba lần thắng trận tháng nào cũng mong

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cái gì đẹp đẽ thế kia,
Ấy hoa thường lệ muôn bề tốt tươi.
Xe kia là của ấy ai?
Ấy xe tướng soái đại tài của ta.
Nhung xa sẵn thắng khéo là,
Bốn con ngựa đực đẫy đà làm sao!
Ta đây nào dám yên nào,
Một trăng ba trận ghi vào chiến công.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nở liền thơm ngát thế kia?
Ấy cây thường đệ hoa chìa tốt tươi.
Xe kìa là của ai người?
Của quan tướng suý bao đời lập công.
Binh xa vừa thắng ngựa xong
Bốn con ngựa đực hiệp đồng rất hay.
Dám dừng để ở nơi này?
Ba lần một tháng trận bày thắng luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời