Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:41

彤弓 1

彤弓弨兮,
受言藏之。
我有嘉賓,
中心貺之。
鍾鼓既設,
一朝饗之。

 

Đồng cung 1

Đồng cung siêu hề,
Thụ ngôn tàng chi.
Ngã hữu gia tân,
Trung tâm huống chi.
Chung cổ ký thiết,
Nhất triêu hưởng chi.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chiếc cung đỏ đã mở dây
Vua vừa nhận được, mang ngay cất vào
Ta thì có khách anh hào
Chân thành ban tặng chư hầu có công
Gióng lên nào cổ nào chung
Sớm mai thết tiệc ban cung ân cần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếc cung đỏ ấy mở ra,
Lời vua nhận được vào nhà cất ngay.
Ta đang có khách anh hào,
Thật lòng ban tặng công lao chư hầu.
Gióng lên chuông trống đi nào,
Sớm mai thết tiệc ban trao cung nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời