07/07/2022 14:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng cung 1
彤弓 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:41

 

Nguyên tác

彤弓弨兮,
受言藏之。
我有嘉賓,
中心貺之。
鍾鼓既設,
一朝饗之。

Phiên âm

Đồng cung siêu hề,
Thụ ngôn tàng chi.
Ngã hữu gia tân,
Trung tâm huống chi.
Chung cổ ký thiết,
Nhất triêu hưởng chi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chiếc cung đỏ đã mở dây
Vua vừa nhận được, mang ngay cất vào
Ta thì có khách anh hào
Chân thành ban tặng chư hầu có công
Gióng lên nào cổ nào chung
Sớm mai thết tiệc ban cung ân cần
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đồng cung 1