Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:41

天保 3

天保定爾,
以莫不興。
如山如阜,
如岡如陵,
如川之方至,
以莫不增。

 

Thiên bảo 3

Thiên bảo định nhĩ,
Dĩ mạc bất hưng.
Nhu sơn như phụ,
Như cương như lăng.
Như xuyên chi phương chí,
Dĩ mạc bất tăng.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cho ngài, Trời đã định qua
Để cho mọi việc thành ra thịnh giàu
Như núi gò, phúc cao vời vợi
Lại còn so sánh với nổng đồi
Như sóng cuồn cuộn chảy xuôi
Việc gì đều cũng tăng bồi thêm lên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Xin trời phù hộ minh quân,
Cho người hưởng cảnh muôn phần thịnh xương.
Thịnh xương như núi như non,
Như gò như đống, khó mòn khó lay.
Như sông cuồn cuộn đêm ngày,
Phúc người ngày một cứ dầy cứ tăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cho ngài, Trời đã định yên,
Để cho mọi việc đều liền thịnh hưng.
Như gò như núi lẫy lừng,
Nổng đồi lăng tẩm phúc từng sánh đôi.
Như sông cuồn cuộn chảy xuôi
Phúc ngài ngày một tăng bồi thêm lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời