15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:41

南有嘉魚 3

南有樛木,
甘瓠累之。
君子有酒,
嘉賓式燕綏之。

 

Nam hữu gia ngư 3

Nam hữu cù mộc,
Cam hộ lôi chi.
Quân tử hữu tửu,
Gia tân thức yến tuy chi.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Phương nam cây mọc sà sà
Có cây bầu ngọt leo qua quấn vào
Rượu thì chủ có dồi dào
An vui khách tốt cùng nhau vầy bàn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Miền Nam cù mộc rõ cây,
Giây bầu vấn vít quấn ngang cây cù.
Chủ nhân sẵn rượu mấy vò,
Khách tân chén tạc chén thù thoả thuê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phương nam cây mọc rủ cong,
Có cây bầu ngọt leo vòng quấn qua.
Rượu thì quân tử có nhà,
Tiệc tùng tân khách cùng ta vui vầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời