Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:35

出車 2

我出我車,
於彼郊矣。
設此旐矣,
建彼旄矣。
彼旟旐斯,
胡不旆旆?
憂心悄悄,
僕夫況瘁。

 

Xuất xa 2

Ngã xuất ngã xa,
Vu bỉ giao hỷ.
Thiết thử triệu hỹ,
Kiến bỉ mao hỹ.
Bỉ dư triệu tư,
Hồ bất bại bại?
Ưu tâm thiểu thiểu,
Bộc phu huống tuỵ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ta cho xe chạy lướt mau
Đến ngoài đồng nội cõi giao tiến hành
Chứng cờ triệu ấy khắp quanh
Cờ mao nọ cũng rành rành dựng lên
Cờ dư cờ triệu mọi bên
Há không phất phới trong nền trời sao?
Lòng viên chủ tướng lo âu
Còn người đánh ngựa ưu sầu ngẩn ngơ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chiến xa ta đã dẫn ra,
Ra năm mươi dặm cách xa kinh thành.
Cờ triệu phấp phới rung rinh,
Cờ mao nó cũng tung hoành nó bay.
Cờ dư cờ triệu gió lay,
Cờ dư cờ triệu đó đây la đà.
Tướng quân buồn bã âu lo,
Tùng tùng có vẻ thẫn thờ chẳng vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe ta cho chạy lướt nhanh,
Đến ngoài đồng nội ngoại thành tiến binh.
Chứng cờ quanh khắp đăng trình,
Cờ mao nọ cũng rung rinh gió lồng.
Cờ dư cờ triệu bên hông
Tua cờ phất phới trời trong rực nền.
Lòng viên chủ tướng lo phiền,
Còn người đánh ngựa lòng riêng ưu sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời