16/08/2022 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất xa 2
出車 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:35

 

Nguyên tác

我出我車,
於彼郊矣。
設此旐矣,
建彼旄矣。
彼旟旐斯,
胡不旆旆?
憂心悄悄,
僕夫況瘁。

Phiên âm

Ngã xuất ngã xa,
Vu bỉ giao hỷ.
Thiết thử triệu hỹ,
Kiến bỉ mao hỹ.
Bỉ dư triệu tư,
Hồ bất bại bại?
Ưu tâm thiểu thiểu,
Bộc phu huống tuỵ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ta cho xe chạy lướt mau
Đến ngoài đồng nội cõi giao tiến hành
Chứng cờ triệu ấy khắp quanh
Cờ mao nọ cũng rành rành dựng lên
Cờ dư cờ triệu mọi bên
Há không phất phới trong nền trời sao?
Lòng viên chủ tướng lo âu
Còn người đánh ngựa ưu sầu ngẩn ngơ
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xuất xa 2