23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 11:47

天保 6

如月之恒,
如日之升。
如南山之壽,
不騫不崩。
如松柏之茂,
無不爾或承。

 

Thiên bảo 6

Như nguyệt chi hằng,
Như nhật chi thăng.
Như Nam sơn chi thọ,
Bất khiên bất hăng.
Như tùng bách chi mậu,
Vô bất nhĩ hoặc thằng.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Như trăng non cứ thêm đầy
Mặt trời trong buổi sáng ngày thêm cao
Như núi Nam dài lâu tuổi thọ
Lại không băng không lỡ rớt rơi
Như tùng như bách xanh tươi
Giống dòng ngài cứ đời đời truyền xa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Như trăng muôn thuở yêu kiều,
Như vầng dương sáng phiêu diêu khung trời.
Như nam sơn thọ với đời,
Không xây không xát không rời không băng.
Tốt tươi như bách như tùng,
Con con cháu cháu vô cùng kế theo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như trăng muôn thuở lâu dài,
Như vầng dương sáng càng ngày thêm cao.
Núi Nam tuổi thọ dài lâu,
Không băng không lỡ rớt mau rã rời.
Như tùng như bách xanh tươi,
Cháu con ngài cứ đời đời kế theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời