23/05/2024 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên bảo 6
天保 6

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 11:47

 

Nguyên tác

如月之恒,
如日之升。
如南山之壽,
不騫不崩。
如松柏之茂,
無不爾或承。

Phiên âm

Như nguyệt chi hằng,
Như nhật chi thăng.
Như Nam sơn chi thọ,
Bất khiên bất hăng.
Như tùng bách chi mậu,
Vô bất nhĩ hoặc thằng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Như trăng non cứ thêm đầy
Mặt trời trong buổi sáng ngày thêm cao
Như núi Nam dài lâu tuổi thọ
Lại không băng không lỡ rớt rơi
Như tùng như bách xanh tươi
Giống dòng ngài cứ đời đời truyền xa
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thiên bảo 6