Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 17:07

蓼蕭 4

蓼彼蕭斯,
零露濃濃。
既見君子,
鞗革沖沖。
和鸞雍雍,
萬福攸同。

 

Lục tiêu 4

Lục bỉ tiêu tư,
Linh lộ nùng nùng.
Ký kiến quân tử,
Điều cách trùng trùng.
Hoà lan ung ung,
Vạn phúc du đồng.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vượt cao tiêu mọc thảnh thơi
Móc sương nhuần đượm khắp nơi phủ đầy
Chư hầu đã gặp hôm nay
Đầu cương buông rủ lắc lay dịu dàng
Tiếng chuông hoà điệu khua vang
Bao nhiêu phúc hậu chứa chan tụ vào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Rau mùi nó mọc cao cao,
Sương sa móc đọng, rạt rào chứa cahn.
Chư quân gặp gỡ hỉ hoan,
Lõng buông giây khấu, xuênh xoang đề huề.
Nhong nhong nhạc ngựa nhạc xe,
Ước gì người được muôn bề hanh thông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rau mùi mọc vượt lên cao,
Móc sương sa đượm thấm vào tốt tươi.
Chư hầu gặp mặt đến nơi,
Lỏng buông cương toả bời rời dặm xa.
Khua vang hoà điệu chuông nhà,
Muôn vàn phúc hậu cùng hoà niềm vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời