07/12/2022 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục tiêu 4
蓼蕭 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:07

 

Nguyên tác

蓼彼蕭斯,
零露濃濃。
既見君子,
鞗革沖沖。
和鸞雍雍,
萬福攸同。

Phiên âm

Lục bỉ tiêu tư,
Linh lộ nùng nùng.
Ký kiến quân tử,
Điều cách trùng trùng.
Hoà lan ung ung,
Vạn phúc du đồng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vượt cao tiêu mọc thảnh thơi
Móc sương nhuần đượm khắp nơi phủ đầy
Chư hầu đã gặp hôm nay
Đầu cương buông rủ lắc lay dịu dàng
Tiếng chuông hoà điệu khua vang
Bao nhiêu phúc hậu chứa chan tụ vào
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục tiêu 4