Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 11:31

伐木 2

伐木許許。
釃酒有藇。
既有肥羜,
以速諸父。
寧適不來?
微我弗顧!
於粲灑埽,
陳饋八簋。
既有肥牡,
以速諸舅。
寧適不來?
微我有咎!

 

Phạt mộc 2

Phạt mộc hổ hổ,
Sư tửu hữu tự.
Ký hữu phì trữ,
Dĩ tốc chư phủ.
Ninh thích bất lai,
Vi ngã phất cố.
Ô xan sái tảo!
Trần quỹ bát cửu.
Ký hữu phì mẫu,
Dĩ tốc chư cữu,
Ninh thích bất lai,
Vi ngã hữu cữu.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đốn cây chung sức ồn ào,
Lại còn lược rượu dồi dào ngọt ngon.
Đây mập béo dê non đã có,
Để đãi người đồng họ bạn ta.
Thà rằng bận việc chẳng qua,
Nào mình chẳng đoái lơ là bỏ rơi.
Hãy rưới nước quét chùi trơn bóng,
Tám thố kia mau chóng đem bày.
Mập ngon dê đực có đây,
Bạn bè khác họ xum vầy mời sang.
Thà chẳng đến vì đang bận việc,
Chớ đâu nào lỗi thiệt nơi ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Hò lơ ai đốn gỗ rừng,
Rượu ta ta lọc đến chừng thật ngon.
Ta đà có sẵn cừu non,
Ta mời chú bác chớ còn mời ai.
Thà rằng trái gió trở trời,
Chớ đừng đổ tại ta mời chẳng hay.
Sân ta quét dọn từ ngày,
Cỗ bàn bát dĩa đã bày hẳn hoi.
Lại thêm có sẵn cừu choai,
Ta mời cô cậu chớ ai bây giờ.
Thà rằng tại gió tại mưa,
Chớ đừng đổ tại ta chưa hết lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đốn cây vọng tiếng ầm ầm,
Lại còn lược rượu nếp mầm ngọt ngon.
Mập béo đã có dê non,
Nhanh mời đồng họ rồi còn bạn ta.
Thà rằng đang bận chẳng qua,
Nào mình chẳng đoái lơ là bạn xa.
Quét trơn rưới nước bóng nhà,
Đem bày tám thố kia ra gọn gàng.
Mập ngon dê đực trên bàn,
Bạn bè khác họ cùng sang xum vầy.
Thà đang bận việc đến đây,
Chớ nào phải lỗi thiệt nầy của ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời