06/08/2021 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạt mộc 2
伐木 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 11:31

 

Nguyên tác

伐木許許。
釃酒有藇。
既有肥羜,
以速諸父。
寧適不來?
微我弗顧!
於粲灑埽,
陳饋八簋。
既有肥牡,
以速諸舅。
寧適不來?
微我有咎!

Phiên âm

Phạt mộc hổ hổ,
Sư tửu hữu tự.
Ký hữu phì trữ,
Dĩ tốc chư phủ.
Ninh thích bất lai,
Vi ngã phất cố.
Ô xan sái tảo!
Trần quỹ bát cửu.
Ký hữu phì mẫu,
Dĩ tốc chư cữu,
Ninh thích bất lai,
Vi ngã hữu cữu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đốn cây chung sức ồn ào,
Lại còn lược rượu dồi dào ngọt ngon.
Đây mập béo dê non đã có,
Để đãi người đồng họ bạn ta.
Thà rằng bận việc chẳng qua,
Nào mình chẳng đoái lơ là bỏ rơi.
Hãy rưới nước quét chùi trơn bóng,
Tám thố kia mau chóng đem bày.
Mập ngon dê đực có đây,
Bạn bè khác họ xum vầy mời sang.
Thà chẳng đến vì đang bận việc,
Chớ đâu nào lỗi thiệt nơi ta.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phạt mộc 2