15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 16:28

Bạch hoa

Đây là bài thơ nhạc sáo (không có lời). Lời giải thích xin xem ở thiên Nam caiHoa thử.