Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:17

湛露 4

其桐其椅,
其實離離。
豈弟君子,
莫不令儀。

 

Trẫm lộ 4

Kỳ đồng kỳ y,
Kỳ thực ly ly.
Khải đễ quân tử,
Mạc bất lịnh nghi.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Trong truyện Xuân Thu, Ninh Vũ Tử nói rằng: Chư hầu vào chầu thiên tử để nhận những lời dạy bảo về chính trị thì được thiên tử thết yến để ăn uống vui chơi, cho nên mới trình bày thơ Trẫm lộ này mà hát.

Tăng thị nói rằng: Hai chương đầu thì nói ăn uống yên vui trong ban đêm, hai chương sau thì nói đức tốt mà uy nghi tốt, tuy đã qua ba chén rượu mà cũng có thể nói là không đến nỗi rối loạn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây y lại với cây đồng
Dồi dào trái đã đơm thòng khắp cây
Dễ dàng tân khách vui thay
Uy nghi vẫn giữ khi say ngà ngà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ngô đồng cùng với cây y,
Quả sai lúc líu, chít chi đầu cành.
Khách tân toàn bậc tinh anh,
Người nào dáng điệu cũng thanh cũng kỳ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây y với với ngô đồng,
Trái cây tua tủa đơm bông dồi dào.
Dễ dàng tân khách vui sao!
Uy nghi dáng điệu lúc nào cũng tuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời