Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:56

皇皇者華 1

皇皇者華,
於彼原隰。
駪駪征夫,
每懷靡及。

 

Hoàng hoàng giả hoa 1

Hoàng hoàng giả hoa,
Vu bỉ nguyên thấp;
Tuy tuy chinh phu,
Mỗi hoài mỹ cập.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Những đoá hoa non tươi rực rỡ
Gò trũng kia, đua nở khắp nơi
Chinh phu rong ruổi bao người
Việc lo chẳng kịp lòng thời xốn xang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Hoa kia muôn khóm đua tươi,
Trên cao dưới thấp như phơi sắc màu.
Dập dìu kẻ trước người sau,
Kìa ông sứ giả lo âu việc mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa non rực rỡ đoá tươi,
Gò kia trũng thấp khắp nơi hoa cười.
Chinh phu đông đảo bao người
Mỗi lo chẳng kịp lòng thời nghĩ suy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời