Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2019 01:56

吉日3

瞻彼中原、
其祁孔有。
儦儦俟俟、
或群或友。
悉率左右、
以燕天子。

 

Cát nhật 3

Chiêm bỉ trung nguyên,
Kỳ kỳ khổng hữu.
Tiêu tiêu sĩ sĩ,
Hoặc quân hoặc hữu.
Tất suất tả hữu,
Dĩ yến thiên tử.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

- trung nguyên: tức là “nguyên trung”, trong khoảng đồng bằng.
- kỳ: to lớn.
- tiêu tiêu: xua lướt tới.
- sĩ sĩ (đọc “vĩ vĩ”): chậm chậm. Lướt tới thì mau gấp còn bước đi thì từ từ.
- quần: bầy thú 3 con gọi là quần.
- hữu (đọc “vĩ” cho hợp vận): bầy thú 2 con gọi là hữu.
- yến: vui.

Nói rằng những bậc đi theo vua thấy bầy thú kia đông đảo, mới đốc suất kẻ đồng sự đi theo mọi người đều giúp tay vào việc để làm vui cho thiên tử.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hãy nhìn xem cánh đồng bằng nọ
Thú lớn cao thì có nhiều thay
Chạy mau, bước chậm đó đây
Nhóm ba con, hoặc nhóm hai con khắp đồng
Khiến tả hữu ra công đuổi lại
Để cho vua bắn lấy làm vui


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hãy xem trên cánh đồng bằng,
Lớn cao nhiều thú có hằng hà con.
Chạy mau, bước chậm lon ton,
Ba con hoặc nhóm hai con khắp đồng.
Đuổi lùa tả hữu ra công,
Để thiên tử bắn lấy lòng người trên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời