Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:42

南有嘉魚 4

翩翩者鵻,
烝然來思。
君子有酒,
嘉賓式燕又思。

 

Nam hữu gia ngư 4

Phiên phiên giả chuy,
Chưng nhiên lai tư.
Quân tử hữu tửu,
Gia tân thức yến hựu tư.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bay mau kia bóng chim chuy
Vượt lên vun vút tức thì đến ngay
Rượu thì chủ đã có đầy
Uống rồi uống nữa vui say khách hào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chim chung tới tấp bay về,
Tung bay tới tấp lê thê đầy đàn.
Chủ nhân sẵn có rượu ngon,
Khách tân thù tạc nước non hẹn hò.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giá vô kìa bóng chim bay,
Vùn vụt bay tới đến ngay tức thời.
Rượu thì chủ đã sẵn rồi,
Khách cùng thù tạc nhớ lời nước non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời