Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:50

車攻 5

決拾既佽,
弓矢既調。
射夫既同,
助我擧柴。

 

Xa công 5

Quyết thập ký thứ,
Cung thỉ ký điều.
Xa phu ký đồng,
Trợ ngã cử tứ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đầy đủ miếng che tay, khoen bắn
Vừa xứng nhau đã sẵn tên cung
Những tay thiện xạ hợp cùng
Giúp ta lượm xác thú chồng chất cao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Che tay khoen bắn đủ đầy,
Xứng nhau đã sẵn trình bày tên cung.
Những anh thiện xạ đã cùng,
Giúp ta nhấc xác thú chồng chất lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời