Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:12

湛露 2

湛湛露斯,
在彼豐草。
厭厭夜飲,
在宗載考。

 

Trẫm lộ 2

Trẫm trẫm lộ tư,
Tại bỉ phong thảo.
Yêm yêm dạ ẩm,
Tại tông tái khảo.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lộ sương rơi xuống đậm đà
Phủ lên đám cỏ rườm rà xanh tươi
Ban đêm yến ẩm vui chơi
Ở nhà tông thất ấy thời thành công

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Sương sa móc đọng đầm đìa,
Cỏ non mơn mởn, cỏ non bời bời.
Yến diên vui thú canh dài,
Sửa sang cung thất, chúc mời yến diên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Móc sương rơi xuống đầm đìa,
Cỏ xanh tươi tốt nơi kia rườm rà.
Tiệc tùng đêm tĩnh yên nhà,
Sửa sang tông thất ấy là việc công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời