Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2019 01:47

吉日2

吉日庚午、
既差我馬。
獸之所同、
麀鹿麌麌。
漆沮之從、
天子之所。

 

Cát nhật 2

Cát nhật canh ngọ,
Ký sai ngã mã.
Thú chi sở đồng,
U lộc ngữ ngữ.
Tất Tư chi tòng,
Thiên tử chi sở.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

- canh ngọ: ngày canh ngọ, ngày lẻ.
- sai: chọn, chọn ngựa theo chân chạy mau chậm đồng nhau.
- đồng: tụ lại.
- u: con nai cái.
- ngữ ngữ: đông nhiều.
- Tất Tư: tên sông, ở phía bắc sông Kinh sông Vị vùng đất kinh kỳ ở tây đô, gọi là sông Lạc, nay từ Diên Vĩ phường, đến Đông Châu chảy vào sông Hoàng Hà.

Ngày mậu thìn (ở chương trước) đã cúng tế cầu đảo xong, đến ngày thứ ba là ngày canh ngọ, bèn lựa chọn ngựa để cưỡi, nhiều mà đuổi theo. Chỉ có bên sông Tất Tư là nhiều hơn hết, đáng là chỗ thiên tử đến săn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngày tốt là nhằm ngày canh ngọ
Ngựa của ta đâu đó chọn xong
Nơi nào cầm thú tụ đông
Hươu thì đực cái gom chung nhiều bầy
Sáng Tất Tư đến ngay bên ấy
Thiên tử nên đến đấy để săn


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày nhằm canh ngọ tốt lành,
Ngựa ta đâu đó xong nhanh chọn rồi.
Nơi đông cầm thú tụ hồi,
Hươu thì đực cái trên đồi bầy đông.
Tất Tư sáng đến thuận tòng,
Nhà vua nên đến đấy cùng đi săn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời