Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:46

菁菁者莪 1

菁菁者莪,
在彼中阿。
既見君子,
樂且有儀。

 

Tinh tinh giả nga 1

Tinh tinh giả nga,
Tại bỉ trung a.
Ký kiến quân tử,
Lạc thả hữu nghi.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cỏ nga đã mọc rậm đầy
Ở trong gò lớn lan đầy khắp nơi
Khách là quân tử gặp rồi
Ta cùng nghi lễ vui tươi trong lòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ nga rậm mọc tốt tươi,
Ở trong gò lớn khắp nơi lan đầy.
Gặp rồi quân tử khách đây,
Lễ nghi khoản đãi vui say cùng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời