19/01/2022 18:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tinh tinh giả nga 1
菁菁者莪 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:46

 

Nguyên tác

菁菁者莪,
在彼中阿。
既見君子,
樂且有儀。

Phiên âm

Tinh tinh giả nga,
Tại bỉ trung a.
Ký kiến quân tử,
Lạc thả hữu nghi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cỏ nga đã mọc rậm đầy
Ở trong gò lớn lan đầy khắp nơi
Khách là quân tử gặp rồi
Ta cùng nghi lễ vui tươi trong lòng
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tinh tinh giả nga 1