Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:52

南山有臺 4

南山有栲,
北山有杻。
樂隻君子,
遐不眉壽。
樂隻君子,
德音是茂。

 

Nam sơn hữu đài 4

Nam sơn hữu khảo,
Bắc sơn hữu nữu.
Lạc chỉ quân tử,
Hà bất my thọ?
Lạc chỉ quân tử,
Đức âm thị mậu.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Nam cây khảo rành rành
Ở bên núi Bắc nữu tranh mọc đầy
Vui thay tân khách anh tài
Lẽ nào chẳng được mày dài sống lâu?
Vui thay tân khách anh hào
Tiếng thơm không dứt dồi dào truyền xa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nam sơn khảo mọc tưng bừng,
Bắc sơn nữu mọc tứ tung kém gì.
Được người ta những thoả thuê,
Ước gì người có làn mi thọ trường.
Được người sung sướng khôn lường,
Mong người nhân đức đồn vang xa gần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Nam cây khảo mọc đầy,
Bắc sơn cây nữu chen dầy mọc ra.
Vui thay quân tử nước nhà,
Mày dài sao chẳng vượt qua số trời?
Vui thay quân tử hỡi người,
Tiếng thơm đức độ muôn đời truyền xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam sơn cây củ xanh tươi,
Trên sườn núi Bắc xanh ngời dũ lên.
Vui thay quân tử người hiền,
Lẽ nào không được mày liền sống lâu?
Vui thay quân tử nguyện cầu,
Tiếng thơm nhân đức mai sau trường tồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời