14/06/2021 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam sơn hữu đài 4
南山有臺 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 16:52

 

Nguyên tác

南山有栲,
北山有杻。
樂隻君子,
遐不眉壽。
樂隻君子,
德音是茂。

Phiên âm

Nam sơn hữu khảo,
Bắc sơn hữu nữu.
Lạc chỉ quân tử,
Hà bất my thọ?
Lạc chỉ quân tử,
Đức âm thị mậu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Nam cây khảo rành rành
Ở bên núi Bắc nữu tranh mọc đầy
Vui thay tân khách anh tài
Lẽ nào chẳng được mày dài sống lâu?
Vui thay tân khách anh hào
Tiếng thơm không dứt dồi dào truyền xa
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nam sơn hữu đài 4