Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 11:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/11/2019 02:15

鹿鳴 2

呦呦鹿鳴,
食野之蒿。
我有嘉賓,
德音孔昭。
視民不恌,
君子是則是傚。
我有旨酒,
嘉賓式燕以敖。

 

Lộc minh 2

U u lộc minh,
Thực dã chi hao.
Ngã hữu gia tân,
Đức âm khổng chiêu.
Thị dân bất thiêu,
Quân tử thị tắc thị hào (hiệu).
Ngã hữu chi tửu,
Gia tân thức yến dĩ ngao.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

- hao: cỏ khấn, tức là cỏ thanh hao.
- khổng: rất.
- chiêu (đọc “trao” cho hợp vận): sáng tỏ.
- thị (đồng với chữ “thị” 示): bày tỏ cho biết.
- thiêu (đọc “thao” cho hợp vận): mỏng manh, khinh bạc.
- ngao: đi dạo chơi.

Nói rằng tiếng tốt của các tân khách rất sáng tỏ, đủ để bày tỏ cho dân biết và khiến dân không khinh bạc. Mà việc người quân tử đáng được làm gương cho mọi người bắt chước thì cũng chẳng cần đợi phải nói, cũng đã tỏ cho ta biết rất sâu xa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Oang oang gọi những con hươu nọ
Ngoài cánh đồng ăn cỏ hao này
Ta thì khách tốt đông thay
Thảy đều rạng rỡ đủ đầy các mâm
Hết khinh bạc dân tâm cải hoá
Quân tử kia thật đã nên gương
Ta đây có rượu quỳnh hương
Khách cũng chuốc chén, lên đường dạo chơi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con hươu hí hí gọi đàn,
Thanh hao nó gặm lan man ngoài đồng.
Nhà ta quý khách đến đông,
Khách là đức hạnh tioếng lừng gần xa.
Dạy dân bỏ thói gian tà,
Người hay khuôn phép chẳng qua ở mình.
Ta đây sẵn rượu ngon lành,
Để cho tân khách mặc tình chuốc vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con hươu kêu tiếng “gạo gào”(1),
Gọi nhau ăn hết cỏ hao ngoài đồng.
Ta nhiều tân khách tốt lòng,
Thảy đều rạng rỡ tiếng lừng gần xa.
Dân tâm khinh bạc gian tà,
Noi theo quân tử kia là tấm gương
Ta đây có rượu quỳnh tương,
Khách cùng chuốc chén, lên đường dạo chơi.


(1) Tiếng kêu thực sự của hươu.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hươu kêu rào rào
Ăn cỏ đồng hao
Trong nhà có khách
Tiếng tốt bay cao
Theo người quân tử
Dân rõ trước sau
Mình mang bầu rượu
Dạo uống cùng nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời