Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:46

四牡 2

四牡騑騑,
嘽嘽駱馬。
豈不懷歸?
王事靡盬,
不遑啟處。

 

Tứ mẫu 2

Tứ mẫu phi phi,
Than than lạc mã;
Khởi bất hoài quy?
Vương sự mỹ cổ,
Bất hoàng khải xứ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chẳng thôi bốn ngựa ruổi dong
Bờm đen mình trắng phần đông ngựa này
Há chẳng muốn quay ngay trở lại?
Việc vua không trễ nải lôi thôi
Rảnh rang đâu để đứng ngồi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bốn ngựa lạc bon bon rong ruổi,
Thở phì phò phất phới bờm đen.
Chuyện về ta cũng thấy thèm,
Việc vua bận rộn, dễ quên được nào.
Dứng ngồi ngơi nghỉ làm sao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn con ngựa đực chạy thồ,
Bờm đen mình trắng phì phò ngựa bay.
Khởi đi chẳng muốn lại quay?
Việc vua không thể trễ ngày lôi thôi,
Không nhàn rỗi để đứng ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời