Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:07

Nam cai

Đây là một trong 6 bài thơ nhạc sáo (thổi sáo để hát) trong Thi kinh, có thanh âm mà không có lời thơ, xưa được đặt ở sau thiên Ngư ly, phải lấy sách Nghi lễ mà khảo cứu. Thứ tự của thiên Nam cai này phải đặt ở đây. Nay đính chính lại và xem lời giải thích ở thiên Hoa thử. Bài này là nhạc yến ẩm.