23/07/2024 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam cai
南陔

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:07

 

Phiên âm

Đây là một trong 6 bài thơ nhạc sáo (thổi sáo để hát) trong Thi kinh, có thanh âm mà không có lời thơ, xưa được đặt ở sau thiên Ngư ly, phải lấy sách Nghi lễ mà khảo cứu. Thứ tự của thiên Nam cai này phải đặt ở đây. Nay đính chính lại và xem lời giải thích ở thiên Hoa thử. Bài này là nhạc yến ẩm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nam cai