Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:53

杕杜 4

匪載匪來,
憂心孔疚。
斯逝不至,
而多爲恤。
蔔筮偕止,
會言近止,
征夫邇止。

 

Đệ đỗ 4

Phỉ tái phỉ lai,
Ưu tâm khổng cửu.
Kỳ phệ bất chỉ,
Nhi đa vi tuất.
Bốc thệ giai chỉ,
Hội ngôn cận chỉ,
Chinh phi nhĩ chỉ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Không về chàng chẳng giồi trau
Nhớ chàng em đã ốm đau nặng nề
Hạn kỳ đã hết chẳng về
Cho nên em lắm não nề sầu bi
Bói mai rùa, bói cỏ thi
Những lời bàn quẻ đề ghi gần rồi
Chinh phu cũng sắp đến nơi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Dọn về đã đã đông đâu,
Làm ta buồn bã âu sầu hôm mai.
Ngày qua nào thấy bóng người,
Một buồn thôi lại thêm mười bâng khuâng.
Ta đi xin quẻ xin xăm,
Tin xăm đều nói chàng gần tới nơi.
Chinh phu ta thấy đây rồi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không về chẳng thấy chàng đâu,
Nhớ chàng em đã bệnh lâu tháng ngày.
Chẳng về hạn hết lâu nay,
Cho nên em ngóng bao ngày xót thương.
Cỏ thi bói hỏi chàng thường,
Những lời bàn quẻ nói đương chàng về.
Chinh phu về cũng gần kề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời