Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:39

采芑 3

鴥彼飛隼,
其飛戾天,
亦集爰止。
方叔蒞止,
其車三千,
師幹之試。
方叔率止,
鉦人伐鼓,
陳師鞠旅。
顯允方叔,
伐鼓淵淵,
振旅闐闐。

 

Thái khỉ 3

Duật bỉ phi chuẩn,
Kỳ phi lệ thiên.
Diệc tập viên chỉ,
Phương Thúc ly chỉ.
Kỳ xa tam thiên,
Sư can chi thí.
Phương Thúc suất chỉ,
Chinh nhân phạt cổ.
Trần sư cúc lữ,
Hiển doãn Phương Thúc.
Phạt cổ uyên uyên,
Chấn lữ điền điền.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bay mau thay kia con chim cắt
Nó vút lên tận sát lưng trời
Tự chung một chỗ mà thôi
Tướng quân Phương Thúc đến thời duyệt qua
Xe binh nhiều đến ba ngàn cỗ
Đông đảo thay quân số luyện tinh
Tướng quân Phương Thúc thống binh
Trống chuông khua đánh rập rình khắp nơi
Dàn quân ra đọc lời thề dạy
Để quân tin tướng soái chỉ huy
Tùng tùng trống giục quân đi
Chiến xong đánh trống biết khi lui về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bay mau chim cắt con kia,
Vút lên tận sát nơi rìa trời xanh.
Tụ chung một chỗ thôi đành,
Tướng Phương Thúc đến kinh thành duyệt qua.
Ba ngàn xe cộ binh xa,
Luyện tinh đông đảo quân nhà tài thi.
Tướng Phương Thúc lãnh binh đi,
Trống chuông khua đánh “thậm thì” khắp nơi.
Dàn quân dạy đọc thề bồi,
Để quân tin tướng soái lời chỉ huy.
Tùng tùng trống đánh quân đi,
Lui quam thanh thế lớn thì địch kiêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời