Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:45

天保 5

神之弔矣,
詒爾多福。
民之質矣,
日用飲食。
群黎百姓,
遍爲爾德。

 

Thiên bảo 5

Thần chi đích hỹ,
Di nhỉ đa phúc.
Dân chi chất hỹ,
Nhật dụng ẩm thực.
Quần lê bách tính,
Biến vi nhĩ đức.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tổ tiên thần thánh về đây
Truyền cho lắm phúc để ngài sống yên
Đây người dân dịu hiền chơn chất
Chỉ suốt ngày ẩm thực vui chơi
Dân đen trăm họ khắp nơi
Tập tành nhân đức như ngài nêu gương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Vong linh tôn tổ tôn đường,
Trăm nghìn phúc lộc vẫn thường ban cho.
Dân con chất phác ngây thơ,
Tháng ngày ăn uống nhởn nhơ vui vầy.
Dân con trăm họ đó đây,
Đức người, cố gắng đêm ngày vin theo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thánh thần tiên tổ đến đây,
Tặng cho nhiều phúc để ngài hưởng đây.
Nay người chơn chất dân cày,
Ẩm thực dùng đủ hằng ngày mà thôi.
Dân đen trăm họ khắp nơi,
Đức ngài cố tập đêm ngày noi theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời