15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:59

六月 4

玁狁匪茹,
整居焦穫,
侵鎬及方,
至於涇陽。
織文鳥章,
白旆中央,
元戎十乘,
以先啟行。

 

Lục nguyệt 4

Nghiễm doãn phỉ nhũ,
Chỉnh cư Tiêu, Hộ.
Xâm Hạo cập Phương,
Chí vu Kinh dương.
Chí văn điểu chương,
Bạch đại ương ương.
Nguyên nhung thập thặng,
Dĩ tiền khải hành.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chẳng lượng mình những quân rợ ấy
Dám chỉnh tề chiếm lấy Hộ, Tiêu
Đất Phương, đất Hạo chiếm liều
Kinh Dương vùng ấy cũng điều binh sang
Cờ chim ó huy hoàng bày bố
Tua trắng bay rực rỡ sáng loà
Lớn lao mười chiếc binh xa
Mở đường tiến dẫn quân tan đánh tràn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sức mình chẳng lượng rợ kia,
Chỉnh tề dám chiếm Hộ, Tiêu lấy nhiều.
Xâm lăng Phương, Hạo chiếm liều,
Kinh Dương đất ấy cũng điều binh sang.
Bày cờ chim ó huy hoàng,
Trung ương tua trắng bay ngang sáng loà.
Nguyên nhung mười chiếc binh xa,
Mở đường tiến dẫn quân nhà đánh tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời