Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 18:03

六月 6

吉甫燕喜,
既多受祉,
來歸自鎬,
我行永久。
飲禦諸友,
炰鱉膾鯉,
侯誰在矣,
張仲孝友。

 

Lục nguyệt 6

Cát Phủ yến hỹ,
Ký đa thụ chỉ.
Lai quy tự Hạo,
Ngã hành vĩnh cửu.
Ấm ngự chư hữu,
Bào biết khoái lý.
Hầu thuỷ tại hỹ?
Trương Trọng hiếu hữu.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tướng Cát Phủ hân hoan yến tiệc
Phúc lộc thì hưởng thiệt đủ đầy
Từ xa đất Hạo về đây
Trải qua đằng đẵng bao ngày dài ghê
Ta thết đãi bạn bè ăn uống
Gỏi lý ngư, biết nướng cỗ đầy
Khách thì hỏi có nào sao?
Có Trương Trọng bực thảo ngay, bạn hiền

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cát Phủ yến tiệc hân hoan,
Hưởng nhiều phúc lộc thật đang đủ đầy.
Từ nơi đất Hạo về đây
Ta đi đằng đẵng dài ngày mỏi mê.
Bạn bè hãy uống no nê,
Lý ngư gỏi cá nướng kề ba ba.
Khách thì hỏi có ai ta?
Có Trương Trọng hiếu thảo là bạn thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời