24/05/2022 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt 6
六月 6

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 18:03

 

Nguyên tác

吉甫燕喜,
既多受祉,
來歸自鎬,
我行永久。
飲禦諸友,
炰鱉膾鯉,
侯誰在矣,
張仲孝友。

Phiên âm

Cát Phủ yến hỹ,
Ký đa thụ chỉ.
Lai quy tự Hạo,
Ngã hành vĩnh cửu.
Ấm ngự chư hữu,
Bào biết khoái lý.
Hầu thuỷ tại hỹ?
Trương Trọng hiếu hữu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tướng Cát Phủ hân hoan yến tiệc
Phúc lộc thì hưởng thiệt đủ đầy
Từ xa đất Hạo về đây
Trải qua đằng đẵng bao ngày dài ghê
Ta thết đãi bạn bè ăn uống
Gỏi lý ngư, biết nướng cỗ đầy
Khách thì hỏi có nào sao?
Có Trương Trọng bực thảo ngay, bạn hiền
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục nguyệt 6