Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:51

杕杜 3

陟彼北山,
言采其杞。
王事靡盬,
憂我父母。
檀車幝幝,
四牡痯痯,
征夫不遠。

 

Đệ đỗ 3

Trắc bỉ bắc sơn,
Ngôn thái kỳ khỉ.
Vương sự mỹ cổ,
Ưu ngã phụ mẫu.
Đàn xa xiển xiển,
Tứ mẫu quản quản,
Chinh phu bất viễn.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi kia phía bắc leo lên
Nói rằng rau khỉ ở trên hái dùng
Việc vua cẩn thận lo xong
Khiến cha mẹ phải đợi trông ngậm ngùi
Gỗ đàn xe đã hư rồi
Bốn con ngựa đực đến hồi mỏi mê
Ngày hàng trở bước gần kề

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ta trèo lên ngọn Bắc Sơn,
Ta hái kỷ tử ta mang về nhà.
Việc vua há dám lơ là,
Thương cha xót mẹ vào ra ưu phiền.
Đàn xa đã mấy truân chuyên,
Bốn con ngựa cũng hom hem dật dờ.
Chinh phu chắc chẳng còn xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trèo lên trên ngọn Bắc Sơn,
Nói rằng kỷ tử hái xong về nhà.
Việc vua há chẳng lo xa,
Khiến bao trông đợi mẹ cha ngậm ngùi.
Gỗ đàn xe muốn hư rồi,
Bốn con ngựa đực đến hồi bệnh thôi.
Sắp ngày chàng bước quy hồi,
Mong biên cương sớm đến thời giặc yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời