Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:45

四牡 1

四牡騑騑,
周道倭遲。
豈不懷歸?
王事靡盬,
我心傷悲。

 

Tứ mẫu 1

Tứ mẫu phi phi,
Chu đạo uy trì;
Khởi bất hoài quy?
Vương sự mỹ cổ,
Ngã tâm thương bi.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn con ngựa chạy chẳng thôi
Đường to khúc khuỷu xa xôi chạy dài
Há chẳng muốn quay ngay trở lại?
Việc vua không trễ nải khinh thường
Lòng ta luống những sầu thương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bốn chiến mã bon bon rong ruổi,
Đường gió sương rắc rối nhiêu khê.
Ta đây há chẳng muốn về,
Việc vua bận rộn bỏ bê dễ nào.
Lòng ta buồn bã xiết bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn con ngựa đực chạy hoài,
Đường quanh khúc khuỷu chậm ngoài xa xôi.
Khởi đi chẳng muốn quy hồi?
Việc vua trễ nải khó thôi khinh thường.
Lòng ta luống những sầu thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời