15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:27

伐木 1

伐木丁丁。
鳥鳴嚶嚶。
出自幽穀,
遷於喬木。
嚶其鳴矣,
求其友聲。
相彼鳥矣,
猶求友聲;
矧伊人矣,
不求友生?
神之聽之,
終和且平。

 

Phạt mộc 1

Phạt mộc tranh tranh,
Điểu minh oanh oanh,
Xuất tự u cốc,
Thiên vu kiều mộc,
Oanh kỳ minh hỹ.
Cầu kỳ hữu thanh.
Tướng bỉ điểu hỹ,
Do cầu hữu thanh.
Thẩn y nhân hỹ,
Bất cầu hữu sinh.
Thần chi thính chi,
Chung hoà thả bình.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đốn cây nghe tiếng tranh tranh
Chim thì cất giọng oanh oanh gọi bầy
Chốn hang sâu vừa bay ra khỏi
Thẳng lên cây vòi vọi vút cao
Oanh oanh cất tiếng thanh tao
Kêu lên tìm bạn hợp nhau vui hoà
Xem chim kia thiết tha như thế
Còn biết kêu lên để tìm nhau
Huống người chẳng thế hay sao?
Lại không tìm bạn để trao ân tình
Bạn thân giao thần linh sẽ chứng
Và sau cùng được hưởng vui hoà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Gỗ kia ai đốn choang choang,
Chim kia róng rả hót vang cánh rừng,
Nó từ hang tối bay tung,
Ngọn cây cao vút nó lùng đậu chơi.
Véo von róng rả mấy hồi,
Véo von như đón như mời bạn chim.
Kìa xem nó kiếm nó tìm,
Tìm chim bầu bạn nó rền tiếng ca.
Chứ người sao cứ lơ là,
Sao không tìm bạn để mà kết giao.
Thần minh cũng chẳng phụ nào,
Trước sau người sẽ dồi dào bình an.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đốn cây tiếng vọng trành trành,
Chim kia cất giọng oanh oanh gọi đàn,
Bay rời sâu thẳm khỏi hang,
Thẳng lên vun vút trên ngàn cây cao.
Chim oanh tiếng hót thanh tao,
Kêu lên tìm bạn cùng nhau hợp bầy.
Chim kia tha thiết thế nầy,
Biết kêu lên để tìm bầy nương nhau.
Huống người mà chẳng thế sao?
Không tìm bạn hữu để trao ân tình.
Thâm giao chứng bởi thần linh,
Trước sau được hưởng an bình vui chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời