Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 11:34

伐木 3

伐木於阪。
釃酒有衍。
籩豆有踐,
兄弟無遠。
民之失德,
乾餱以愆。
有酒湑我,
無酒酤我。
坎坎鼓我,
蹲蹲舞我。
迨我暇矣,
飲此湑矣。

 

Phạt mộc 3

Phạt mộc vu phản,
Sư tửu hữu diễn.
Biên đậu hữu tiễn,
Huynh đệ vô viễn.
Dân chi thất đức,
Can hầu dĩ khiển.
Hữu tửu tử ngã,
Vô tửu cổ ngã,
Khảm khảm cổ ngã,
Tồn tồn vũ ngã,
Đãi ngã hạ hỹ,
Ẩm thử tửu hỹ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ở bên sườn núi đốn cây
Lại lo lược rượu nhiều đầy cùng nhau
Những đĩa đã ngọt ngào đơm đạt
Anh em đều đủ mặt uống ăn
Dân mà gây gổ lắm lần
Cơm khô chẳng chịu chia phần cho nhau
Có rượu thì lược mau ta nhắp
Không rượu thì hãy gấp mua dùng
Trống kia cứ đánh thùng thùng
Lăng xăng nhảy múa ta cùng ngắm trông
Kịp khi ta ở không nhàn rỗi
Cùng uống chơi rượu mới lược này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cây kia ai đốn sườn non,
Rượu ta ta lọc cho ngon thật nhiều.
Đĩa bát ta sắp thật đều,
Anh em đủ mặt chẳng neo người nào.
Khách tân ai kẻ xôn xao,
Vì ăn chẳng được rồi rào để khô?
Có rượu ta lọc đầy vò,
Nếu không đủ rượu ta mua lo gì.
Thùng thình cho gióng trống đi,
Ta nhảy ta múa, múa vì ta vui.
Mỗi khi ta được thảnh thơi,
Cùng nhau ta hãy giao bôi vui vầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở bên sườn núi đốn cây,
Lại lo lược rượu tràn đầy nhiều ra.
Sắp hàng đĩa đã dọn ra,
Anh em đủ mặt cùng là uống ăn.
Dân mà thất đức lắm lần,
Lương khô chẳng chịu chia phần cho nhau.
Rượu trong ta nhắp lược mau,
Không rượu ta sẽ cùng nhau mua dùng.
Trống ta cứ giục thùng thùng,
Tụ lại nhảy múa ta cùng vui chơi.
Kịp khi ta nhàn rỗi rồi,
Cùng nhau đem lược uống chơi rượu này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời