24/09/2020 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạt mộc 3
伐木 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:34

 

Nguyên tác

伐木於阪。
釃酒有衍。
籩豆有踐,
兄弟無遠。
民之失德,
乾餱以愆。
有酒湑我,
無酒酤我。
坎坎鼓我,
蹲蹲舞我。
迨我暇矣,
飲此湑矣。

Phiên âm

Phạt mộc vu phản,
Sư tửu hữu diễn.
Biên đậu hữu tiễn,
Huynh đệ vô viễn.
Dân chi thất đức,
Can hầu dĩ khiển.
Hữu tửu tử ngã,
Vô tửu cổ ngã,
Khảm khảm cổ ngã,
Tồn tồn vũ ngã,
Đãi ngã hạ hỹ,
Ẩm thử tửu hỹ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ở bên sườn núi đốn cây
Lại lo lược rượu nhiều đầy cùng nhau
Những đĩa đã ngọt ngào đơm đạt
Anh em đều đủ mặt uống ăn
Dân mà gây gổ lắm lần
Cơm khô chẳng chịu chia phần cho nhau
Có rượu thì lược mau ta nhắp
Không rượu thì hãy gấp mua dùng
Trống kia cứ đánh thùng thùng
Lăng xăng nhảy múa ta cùng ngắm trông
Kịp khi ta ở không nhàn rỗi
Cùng uống chơi rượu mới lược này
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phạt mộc 3