Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:39

天保 2

天保定爾,
俾爾戩穀。
罄無不宜,
受天百祿。
降爾遐福,
維日不足。

 

Thiên bảo 2

Thiên bảo định nhĩ,
Tý nhĩ tiễn cốc.
Khánh vô bất nghì,
Thụ thiên bách lộc.
Giáng nhĩ hà phúc,
Duy nhật bất túc.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trời đã yên định ngài rồi
Khiến cho ngài được xong xuôi trọn lành
Việc ngài làm hoàn thành ổn đáng
Trăm lộc trời ngài đặng hưởng qua
Trời ban ngài lắm phúc xa
Tháng ngày chẳng đủ để mà hưởng thôi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Xin trời phù hộ đêm ngày,
Cho người mọi sự mọi hay mới là.
Cho người mọi sự mọi ưa,
Cho người phúc lộc dư thừa chứa chan.
Cho người hạnh phúc muôn vàn,
Cho người ngày tháng đầy tràn thiên ân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời giữ yên định ngài rồi,
Khiến cho ngài rất mực ngôi tốt lành,
Việc ngài chính đáng hoàn thành,
Trời cho trăm lộc ngài dành hưởng thôi.
Trời ban ngài lắm phúc đời,
Tháng ngày chẳng đủ để ngồi hưởng thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời