Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 18:00

皇皇者華 4

我馬維駱,
六轡沃若。
載馳載驅,
周爰咨度。

 

Hoàng hoàng giả hoa 4

Ngã mã duy lạc,
Lục bí ốc nhược;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư đê.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngựa lạc ta bờm đen mình trắng
Sáu dây cương bóng láng chói loà
Lướt mau chạy gấp ra xa
Hỏi thăm rộng rãi để mà lo toan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ngựa ta lông trắng bờm đen,
Sáu giây cương ngựa màu lên mỡ màng.
Ngựa ta phi sải nhẹ nhàng,
Đến đâu ta cũng hỏi han thăm dò.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa ta mình trắng bờm đen,
Sáu dây cương bóng sáng lên chói loà.
Lướt mau chạy gấp ra xa
Vòng quanh thăm hỏi để mà lường đo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời