Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:49

南山有臺 2

南山有桑,
北山有楊。
樂隻君子,
邦家之光。
樂隻君子,
萬壽無疆。

 

Nam sơn hữu đài 2

Nam sơn hữu tang,
Bắc sơn hữu dương.
Lạc chỉ quân tử,
Bang gia chi quang.
Lạc chỉ quân tử,
Vạn thọ vô cương.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Nam thì có cây dâu
Cây dương núi Bắc lên cao rườm rà
Vui thay tân khách hào hoa
Đó là ánh sáng nước nhà vẻ vang
Vui thay tân khách hiên ngang
Sống lâu muôn tuổi cữu tràng vô biên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nam sơn kìa có cây dâu,
Bắc sơn có liễu há đâu kém gì.
Được người ta những thoả thuê,
Vì người là sáng dãi dề nước non.
Được người ta những hân hoan,
Chúc người trường thọ muôn vàn vô biên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam sơn thì có cây dâu,
Cây dương núi Bắc xanh mầu kém đâu.
Vui thay quân tử hàng đầu,
Người là ánh sáng nhiệm mầu nước non.
Vui thay quân tử sống còn,
Chúc người sống khoẻ trường tồn vô biên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời