Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:14

湛露 3

湛湛露斯,
在彼杞棘。
顯允君子,
莫不令德。

 

Trẫm lộ 3

Trẫm trẫm lộ tư,
Tại bỉ khỉ cức.
Hiển doãn quân tử,
Mạc bất lịnh đức.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lộ sương rơi xuống đặc dày
Phủ lên bụi khỉ bụi gai dồi dào
Đáng tin tân khách chư hầu
Không ai chẳng có đức cao tuyệt vời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Sương sa móc đọng đầm đìa,
Cỏ non mơn mởn, cỏ non bời bời.
Khách tân phong nhã hào hoa,
Toàn là đức hạnh, toàn là thanh cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Móc sương rơi xuống quá nhiều,
Bụi gai bụi khỉ phủ đều nước sa.
Vẻ vang tân khách hào hoa,
Không ai không đức, tài ba tuyệt vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời