Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2015 09:44

采芑 1

薄言采芑,
於彼新田,
呈此菑畝。
方叔蒞止,
其車三千。
師幹之試,
方叔率止,
乘其四騏,
四騏翼翼。
路車有奭,
簟茀魚服,
鉤膺鞗革。

 

Thái khỉ 1

Bạc ngôn thái khỉ,
Vu bỉ tân điền.
Vu thử tri mẫu,
Phương Trúc lỵ chỉ.
Kỳ xa tam thiên,
Sư can chi thí.
Phương Thúc suất chỉ,
Thừa kỳ tứ kỳ.
Tứ kỳ dực dực,
Lộ xa hữu hất.
Điệm ngất ngư phục,
Câu ưng điều cách.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rau khỉ nọ ta đi lặt hái
Khẩn hai năm ruộng ấy, đến nơi
Đến vùng mới khẩn năm rồi
Tướng quân Phương Thúc đến thời duyệt qua
Xe binh nhiều đến ba ngàn chiếc
Binh sĩ đông đặc biệt tập tành
Tướng quân Phương Thúc thống binh
Đi xe bốn ngựa kỳ xanh đen này
Có thứ tự thuần bày bốn ngựa
Binh xa sơn màu lửa chói hồng
Ống tên, phủ đệm tre bông
Ngựa dai, hàm thiếc, buông thòng đầu cương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái rau khỉ nọ ta đi,
Hai năm ruộng khẩn ta thì đến nơi.
Đến ruộng mới khẩn vừa rồi,
Tướng quân Phương Thúc đến thời duyệt qua
Ba ngàn chiếc thuộc binh xa,
Tập tành binh sĩ đông ra chiến trường.
Tướng Phương Thúc thống binh cường,
Đi xe bốn ngựa xám dương đen này.
Sắp hàng bốn ngựa thuần bày,
Binh xa đỏ chót chói thay màu hồng.
Chiếu tre đan phủ xe lồng,
Khớp hàm đai ngựa, buông thòng cương da.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời