31/03/2023 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái khỉ 1
采芑 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 09:44

 

Nguyên tác

薄言采芑,
於彼新田,
呈此菑畝。
方叔蒞止,
其車三千。
師幹之試,
方叔率止,
乘其四騏,
四騏翼翼。
路車有奭,
簟茀魚服,
鉤膺鞗革。

Phiên âm

Bạc ngôn thái khỉ,
Vu bỉ tân điền.
Vu thử tri mẫu,
Phương Trúc lỵ chỉ.
Kỳ xa tam thiên,
Sư can chi thí.
Phương Thúc suất chỉ,
Thừa kỳ tứ kỳ.
Tứ kỳ dực dực,
Lộ xa hữu hất.
Điệm ngất ngư phục,
Câu ưng điều cách.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rau khỉ nọ ta đi lặt hái
Khẩn hai năm ruộng ấy, đến nơi
Đến vùng mới khẩn năm rồi
Tướng quân Phương Thúc đến thời duyệt qua
Xe binh nhiều đến ba ngàn chiếc
Binh sĩ đông đặc biệt tập tành
Tướng quân Phương Thúc thống binh
Đi xe bốn ngựa kỳ xanh đen này
Có thứ tự thuần bày bốn ngựa
Binh xa sơn màu lửa chói hồng
Ống tên, phủ đệm tre bông
Ngựa dai, hàm thiếc, buông thòng đầu cương
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái khỉ 1