Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:01

蓼蕭 2

蓼彼蕭斯,
零露瀼瀼。
既見君子,
爲龍爲光。
其德不爽,
壽考不忘。

 

Lục tiêu 2

Lục bỉ tiêu tư,
Linh lộ nhương nhương.
Ký kiến quân tử,
Vi long vi quang.
Kỳ đức bất sảng,
Thọ khảo bất vong.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Đức hạnh của chư hầu không có chỗ nào sai lầm, thì sống đến già cũng không bị quên. Đó là lời khen tặng để chúc tụng chư hầu và cũng nhân đấy để khuyên răn chư hầu nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lên cao kìa đám cỏ tiêu
Đã nhờ sương lộ xuống nhiều tốt tươi
Chư hầu nay đã gặp rồi
Thảy đều được mến, rạng ngời vinh quang
Sai lầm, đức hạnh chẳng mang
Sống lâu tuổi thọ, ta càng chẳng quên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Rau mùi nó mọc cao cao,
Sương sa móc đọng, rạt rào long lanh.
Chư quân gặp gỡ phỉ tình,
Thực là đáng được hiển vinh rỡ ràng.
Đức cao chẳng chút lỡ làng,
Ước gì người được thọ tràng chẳng sai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên cao kìa đám rau mùi,
Đầm đìa sương móc sa vùi tốt tươi.
Chư hầu nay đã gặp rồi,
Làm vua dân mến sáng ngời vinh quang
Đức cao lầm lỗi chẳng mang,
Sống lâu trăm tuổi danh càng chẳng quên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời