06/08/2021 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục tiêu 2
蓼蕭 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 17:01

 

Nguyên tác

蓼彼蕭斯,
零露瀼瀼。
既見君子,
爲龍爲光。
其德不爽,
壽考不忘。

Phiên âm

Lục bỉ tiêu tư,
Linh lộ nhương nhương.
Ký kiến quân tử,
Vi long vi quang.
Kỳ đức bất sảng,
Thọ khảo bất vong.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lên cao kìa đám cỏ tiêu
Đã nhờ sương lộ xuống nhiều tốt tươi
Chư hầu nay đã gặp rồi
Thảy đều được mến, rạng ngời vinh quang
Sai lầm, đức hạnh chẳng mang
Sống lâu tuổi thọ, ta càng chẳng quên
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Đức hạnh của chư hầu không có chỗ nào sai lầm, thì sống đến già cũng không bị quên. Đó là lời khen tặng để chúc tụng chư hầu và cũng nhân đấy để khuyên răn chư hầu nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục tiêu 2